Dansk politik

Legaliseret Røveri….  Tyveriet af Efterlønnen

Løgnen

Hele efterlønsreformen hvilede på den forudsætning, at efterlønnen er en kæmpe udgift for staten og dermed en ren velfærdsdræber.
Men det er kun en løgn, der ikke bliver mere sand af at blive gentaget.

Fortalerne for afskaffelse af efterlønnen har en meget dårlig hukommelse eller måske rettere, en selektiv hukommelse.
De vælger at glemme hvordan VKO fik det til at se ud som om efterlønnen dræner statskassen, hvilket kun er et bedrag for at dække over tyveriet, hvilket vil klart fremgå af det følgende.

Lønmodtagernes finansiering af efterlønnen

Ved indførelsen af efterlønnen i 1979 var betingelsen, at ordningen skulle være udgiftsneutral for staten.
Det blev løst sådan:

  • fra start i 1979 blev A-kasse kontingentet tredoblet
  • plus… i 1993 fik vi 8% AM-bidrag med samme begrundelse (efterlønnen).
  • plus… i 1999 fik vi efterlønsindgreb = særskilt bidrag på godt 5.000 årligt.
    …..evt. overskud skulle reguleres via ændring af bidragene.

Alle disse penge gik i Arbejdsmarkedsfonden kasse og denne kasse finansierede ikke kun efterlønnen, men alle væsentlige lønmodtagerydelser – dagpenge, efterløn, voksen- og efteruddannelse, førtidspension, barsel og meget mere.
ALT var fuldt finansieret af lønmodtagerne selv, med et overskud i 2005 på 8 mia. og i 2007 på 3 mia.

 

Forberedelse af kuppet

I 2007 .
VKO-regeringen fik i 2007 øje på dette overskud af lønmodtagernes penge og kunne ikke holde nallerne væk.
I stedet for at nedsætte bidraget for at nedbringe overskuddet (som oprindelig vedtaget) – så konfiskerede de helt enkelt arbejdsmarkedsfonden.
Derfor er der ikke noget specielt regnskab for midlerne mere og pengene går nu i statskassen i stedet for.
Derfor ser det i dag ud som om pengene til efterlønnen bare er en udgift for statskassen – skillevæggen til arbejdsmarkedsfonden er væk.

Gennemførelsen af kuppet

I sikker forvisning om at alle havde glemt ovenstående, gennemførte Lars Løkke kuppet i 2011 ved reelt at afskaffe efterlønnen med deltagelse i røveriet af både DF og De Radikale.
Men…. der betales stadig de samme nævnte bidrag, så alle ydelser inklusive efterløn er stadig fuldt finansieret med lønmodtagernes penge – beregnet og opkrævet til de førnævnte formål.
Det er altså ikke almindelige skattekroner der kan bruges til hvad som helst – de er øremærkede til lønmodtagerne* i lighed med dagpengene.
*(plus nogle få selvstændige som også har betalt til ordningen).

På denne måde frarøvede man altså lønmodtagerne deres solidariske pensionsordning og stjal midlerne.

Afskaffelsen af efterlønnen blev således en skatteforhøjelse for lønmodtagerne – mens vi må se på, at de rigeste i vores samfund får skattelettelser.
At stjæle pengene og bruge dem til noget andet er rent tyveri.

Hvis nogen skulle mene at denne fremstilling ikke er korrekt (som jeg mener den er), hører jeg gerne fra dem.

 

 

Borgerlige Dyder

En lille opfriskning og rundtur i den borgerlige lejr
som klart demonstrere den fremherskende moral og etik
– men det kommer vel ikke som en overraskelse.

Lars Løkke:
Bilagssag og overbetaling

Lars Barfoed:
Tinglysningssag, Kødskandale og afgang som minister.

Claus Hjort:
Ministerens mindre demokratiske metoder, usande oplysninger, til folketinget, bestilte misvisende tal fra arbejdsmarkedsstyrelsen for at dreje den offentlige debat til egen fordel.

Lene Espersen:
Politireform, digitaltinglysning og ferier

Brian Mikkelsen:
Tinglysningssag, fik rejse til Sydfrika til 84.000 på trods af sanktioner mod Sydafrika. Brians departementchef brændte 2 milliarder af på en garanti til Amagerbanken på trods af kraftige advarsler.

Troels Lund Poulsen:
Banede vejen for giftskibet, har modtaget Rolexur.

Kristian Jensen:
Modtog i 2009 stærk kritik, da han i strid med grundloven administrerede efter en lov der ikke var vedtaget i folketinget. Næse for at bryde grundloven. Krav om uvirksomt dieselfilter + afgift. Går ind for sort arbejde ved at støtte “Liberator”.

Hans Christian Schmidt:
Modtog en alvorlig påtale i 2004, i forhold til kammerateri i forhold til hans tidlige arbejdsplads og hjemkommune.

Birthe Rønn:
Har brudt hjemsendelsesaftalen med Irak og har hemmeligholdt den del af aftalen, som Danmark ikke overholder.

Tina Nedergård:
Skrækkelige håndtering af folkeskolereformen, og kan ikke lægge to tal sammen

Karen Ellemann:
Giftskib og madpakker.

Inger Støjberg:
Snød med sit CV. Og bruger seks milliarder om året på aktiveringscirkus

Lykke Friis:
CO2 kvoter og passivitet.

Benedikte Kjær:
Omdanner socialministeriet til valgpropaganda. Medarbejdere tror de skal læse opdateret lovstof, men får valgpropaganda i hovedet

Søren Pind:
Fri husleje hos boligspekulant, som han forsøgte at “hjælpe” under bankkrisen, kender ikke reglerne for at have au pairpiger fra Phillipinerne,

Henriette Kjær:
Måtte trække sig pga. rod i privatøkonomien og sin bedrageriske mand.

Søren Gade:
Lækagesagen – må gå af.

Jakob Axel Nielsen:
Dækkede over regeringen i overbetaling på privathospitalerne.

Ulla Tørnæs:
Ansatte østeuropæisk arbejdskraft på sit gods.

Anders Fog:
Kreativ bogføring, som skatteminister. Irak og Fogh og løgnen

Bendt Bendtsen:
Misbrug af ministerbiler, gaver fra erhvervslivet o.m.a. Fejlagtigt CV om uddannelser han aldrig har været i nærheden af.

Uffe Ellemann:
Suverænt den minister der har modtaget flest næser.

Hertil kommer sagen om Troels Lund, spindoktorer, lækage om skattesag, magtmisbrug osv… – det har vi stadig at se frem til…
Velbekomme, og et stort tillykke til de borgerlige vælgere
der må være så stolte af deres politikere.